Printati aceasta pagina

2. Program de Investitii

INVESTIŢI ÎN METALE PREŢIOASE FIABILE!
 

   Compania MIGLIORI GOLD a alcătuit noua dimensiune pentru protejarea averii personale!  Programele investiționale și de economisire – așa numitele: pachete „GOLD LIFE „- de genul lor sunt unice pe piața de investiții în metale prețioase! Folosind prestările Companiei,  Clienții noștri își creează siguranță materială de viitor, pentru propria lor persoană, pentru familiile sau pentru firmele lor, alegând modul de efectuare a investițiilor sau economisirilor în aur fizic și argint, care sunt tipuri de investiții fiabile și în același timp de natură lichidă.

Considerăm că este foarte important, ca pe lângă rezervele materiale alcătuite, clienții noștri să se poată îngrijii de propria lor persoană, respectiv de familiile lor, și în caz de incapacitate de lucru.

În baza acestei concepții – în colaborare cu compania de asigurări UNIQA- au fost alcătuiți programele GOLD LIFE și GOLD LIFE PREMIUM. Cei care participă în acest program, - la programele de economisire în cazul în care aţi optat pentru frecvenţă de plată semestrială sau anuală, iar la investiţiile cu plată integrală în cazul în care aţi ales inclusiv serviciul pentru gestionarea depozitului- beneficiază de „Asigurare de accident/accident de munca, asigurare de invaliditate permanentă” cu valoare de depăgubire foarte mare .

„Aurul nu are director general!” Aurul și argintul, sunt unelte de investiții deosebite, care nu întruchipează cerințe față de cineva, astfel valoarea ei nu este determinată prin realizările și poziția obligatului! Funcția aurului îndeplinit ca etalon valoric, este cunoscut de mii de ani. Se acceptă la nivel mondial ca instrument de schimb, fapt, care-i determină pe termene lungi puterea ei de cumpărare și prin acesta și valoarea ei. Corespunde tuturor revendicărilor de bază față de instrumentele de plată.


PROGRAMUL PREMIUM - MAI CEVA CA O INVESTIŢIE!

 Dumneavoastră de ce investiți în metale prețioase? = Ca să creați o siguranță pentru realizarea scopurilor dumneavoastră.

Care sunt aceste scopuri?:
- Viitorul copiilor, nepoților dumneavoastră.
- Anii de pensionare ai dumneavoastră.
- Tratamentele necesare pentru păstrarea sănătății dumneavoastră.
- Crearea condițiilor pentru- întemeierea unei locuințe, croaziere exotice, automobile de prestigiu.
- Asigurarea traiului în viitor, alcătuirea fondurilor provizionale. 

 În oferta  noastre, găsiți acel program adecvat DORINȚELOR  DUMNEAVOASTRĂ:
  - Abordare de client Premium
-Monitorizarea prețului aurului al piețelor
-Fixare de preț fără avans
-Gestionarea datelor la nivel înalt de securizare – discreție maximă
-Mandat de livrare privată
-Transport privilegiat fără taxă la birou
-Cont în aur fizic
-Posibiltăți pentru efectuarea tranzacțiilor online
-Schimb de lingou la preț avantajos
-Preț de răscumpărare Premium

TOTUL SE NEGOCIAZĂ!


Citește mai mult: http://investiti-in-aur.webnode.ro/services/